Защита на личните данни


Кулинарният сайт Gourmet към мобилното туристическо приложение Look Tour Info е посредник, който предоставя възможност на потребителите му да закупят ваучер за храна от търговците, предоставящи тази услуга. 

Сайта събира и използва информация, чрез която лицето може да бъде идентифицирано чрез ваучера от търговеца.

Информацията включва име, фамилия, адрес на електронна поща, както и всяка друга информация, която потребителят доброволно въвежда при регистрацията си за ползване на услугите, предоставени от сайта.

Електронните транзакции с банкови карти се извършват посредством онлайн разплащателните системи ePay.bg гарантиращи сигурността им. Сайта Gourmet няма достъп до данните на банковата карта на клиента и не съхранява номера на банкови карти.

С цел опазване тайната на личните данни Gourmet се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури